<-- Sklik remarketing -->

Individuální fyzioterapie děti (10 - 15 let)

Individuální fyzioterapie děti (10 - 15 let) Komplexní rehabilitační péči poskytujeme i dětským pacientům, u kterých kontrolujeme optimální vývoj, pohybové stereotypy a návyky. Řešíme příčinu bolestí či onemocnění pohybového aparátu, stavy po úrazech operacích a s různé akutní i chronické potíže.

Ke zlepšení motoriky, svalové koaktivaci a napřímení páteře využíváme cvičení na neurofyziologickém podkladu, senzomotorickou stimulaci, labilní plochy a další prvky. Důležitou součástí terapie je účast rodičů, jejichž aktivní přístup a pochopení jednotlivých metod umožňuje pokračování fyzioterapie i v domácím prostředí a každodenním životě dítěte.

V rámci terapie můžete očekávat:

  • Komplexní diagnostika těla – kineziologický rozbor
  • Manuální fyzioterapie - míčkování, manuální stimulace oslabených svalů a inhibice hlazením u přetížených svalů
  • Cvičení - techniky na neurofyziologickém podkladě (Vojta, DNS-Kolář, Brunkow, Akrální koaktivační terapie), terapie skolióz dle Schrottové, Klappovo lezení apod., senzomotorické cvičení (na labilních plochách, balančních pomůckách)
  • Instruktáž cviků na doma
  • Kinesiotaping* - funkční tape k prodloužení terapeutického efektu tam, kde je to potřeba

*Není součástí ceny, doplácí se 2Kč/cm.

Tuto službu můžete podstoupit jako samoplátci, nebo s předepsaným FT poukazem na úhradu pojišťovny.