<-- Sklik remarketing -->

Individuální fyzioterapie dospělí

Individuální fyzioterapie dospělí Poskytujeme komplexní rehabilitační péči pacientům s bolestmi či onemocněním pohybového aparátu, po úrazech, operacích a s různými akutními i chronickými potížemi.

Diagnostika a individuální terapie je prováděna vzdělaným fyzioterapeutem. Využíváme vědomostí z oboru neurofyziologie, vývojové kineziologie, ortopedie, myoskeletální medicíny a souvisejících oborů. Služba probíhá podle individuálního programu v terapeutické místnosti.

V rámci terapie můžete očekávat:

  • Komplexní diagnostiku těla – kineziologický rozbor
  • Manuální fyzioterapii - mobilizace, manipulace, měkké techniky svalů, kůže, vaziva, fascií (obaly svalů), atd.
  • Cvičení - techniky na neurofyziologickém podkladě (Vojta, DNS-Kolář, Brunkow, akrální koaktivační terapie–Springrová, Lewit), cvičení dle Brüggera, McKenzieho, Mojžíšové, a další
  • Instruktáž cviků na doma
  • Kinesiotaping* - funkční tape k prodloužení terapeutického efektu tam, kde je to potřeba

*Není součástí ceny, doplácí se 2Kč/cm.

Tuto službu můžete podstoupit jako samoplátci, nebo s předepsaným FT poukazem na úhradu pojišťovny.